Undersökningsplikt vid bostadsköp

Som köpare ska du noga undersöka den bostad du vill köpa. Du kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.

Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken, som lägger stort ansvar på dig som köpare. Om du upptäcker ett fel i bostaden efter köpet som du vill ha ersättning från säljaren för måste du bland annat kunna visa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel. Läs mer om vad Fastighetsmäklarinspektionen säger om undersökningsplikten här http://www.fmi.se/koparens-undersokningsplikt.