Säljarförsäkring

Som säljare av en fastighet bör man vara medveten om att man har ansvar för dolda fel i fastigheten och kan drabbas av ersättningsskyldighet gentemot köparen under en tioårsperiod. Under den tiden kan köparen komma och kräva nedsättning av köpeskillingen om det framkommit något fel som köparen inte haft anledning att räkna med hänsyn till fastighetens ålder och skick och som inte heller borde ha upptäckts vid undersökning av fastigheten.

Ett alternativ till att säljaren i köpekontraktet friskriver sig från ev. fel i fastigheten är att säljaren tecknar en försäkring, varigenom ett försäkringsbolag tar på sig säljarens ersättningsskyldighet. De vanligaste och mest dyrbara krav som kommer från köpare till säljare är inte beträffande fel på tomten eller marken utan avser nästan alltid fel av byggnadsteknisk natur. Säljarförsäkringarna täcker därför anspråk mot säljaren som grundas just på de byggnadstekniska delarna i fastigheten. Vi hjälper dig att teckna en försäkring med ett lämpligt skydd när du säljer din bostad via Kullamäklaren.

Mer information om säljarens ansvar för dolda fel finns här http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-svar/saljarforsakring.